Cenník výrobkov značky Karma 2019

 

Dôležité upozornenie!

Vážení zákazníci,

výrobca vykurovacích telies Karma Český Brod a.s. prichádza na slovenský trh zo zaujímavou novinkou pre všetkých užívateľov. Sme si vedomí kvalitou našich výrobkov a ich vysokou úžitkovosťou a preto pristupujeme od 1.5.2019 u výrobnej rady  Beta Mechanic 2-5 k predĺženiu základnej záručnej doby.

Nové podmienky dĺžky trvania záručnej doby zakúpených vykurovacích telies pre Beta Mechanic 2-5: V prípade ak kupujúci (koncový zákazník) doručí potvrdenú príslušnú časť záručného listu o odbornej montáži v rámci Slovenskej republiky servisnou organizáciou s platným osvedčením, záruka sa predlžuje o 12 mesiacov, t.j. na 36 mesiacov.

Toto predĺženie záruky sa vzťahuje na výrobky značky Karma zakúpené po 1.5.2019 a uvedené do prevádzky na území Slovenskej republiky.

Príslušnú časť záručného listu je potrebné doručiť kupujúcim predávajúcemu, alebo priamo dodávateľovi na adresu Karma Slovakia s.r.o., Kráľovská 796/43, 92701 Šaľa.