Karma Slovakia s r.o.
Kráľovská 796/43
927 01 Šaľa
Telefón: 00421 31 7715 477
Fax:
 00421 31 7715 477

Konateľ spoločnosti:
Ing. Zdeněk Barták
00420 321 610 550
bartak@karma-as.cz

Obchod a ekonomika:
Beata Čirik
00421 31 7715 477
00421 911 952 771
info@karma.sk

Servis, sklad a logistika:
Ing. Ottó SÁNDOR
00421 911 576 216
sklad@karma.sk

Manažérka pobočky:
Ing. Jana Kajanová
00421 918 946 545
kajanova@karma.sk