Karma POV 14BK PB

Závesné plynové prietokové ohrievače vody POV11BK a POV 14BK majú
nasávanie vzduchu z miestnosti a odťah spalín vyvedený do komína.
Poskytujú teplú vodu aj pre viacej odberných miest naraz (kúpeľňa +
kuchyňa). Sú vybavené batériovým zapaľovaním bez nutnosti napojenia
na zdroj elektrickej energie. Týmto je zaistená výrazná úspora spotreby
plynu. Odber plynu je iba v súvislosti s ohrevom vody, ktorá je dodávaná
do systému okamžite v objeme až 11 litrov alebo až 14 litrov za minútu,
podľa typu výrobku. Pokračovať v čítaní

Záruka: 24 mesiacov
Cena s DPH: 655,7 EUR

• LED Displej
• Poistný termostat odvodu spalín
• Poistka proti prehriatiu vody
• Možnosť zapojenia viacej odberných miest
• Výmenník tepla z medeného plechu
• V pohotovostnom stave nulová spotreba plynu
• Batériové zapaľovanie (batéria 2x 1,5V – LR20)
• Prietokové ohrievače sú vyrábané na zemný plyn alebo
na propán bután
• Štandardná farba – biela
Prietokový ohrievač vody musia inštalovať technici, ktorí majú pre túto činnosť odbornú
kvalifi káciu.

 

tabulkaBKrozkresBKtabulka_rozmer_BK