Karma POV 11BW

Ohrievač má uzavretý obeh spalín s nasávaním spaľovacieho vzduchu
z vonkajšieho prostredia. Môže byť bez obáv inštalovaný do malých priestorov
alebo kúpeľní. Poskytuje teplú vodu pre jedno aj viac odberných miest naraz
(kúpeľňa + kuchyňa). Úspora spotreby plynu. Odber plynu je iba pri ohreve
vody, ktorá sa dodáva do systému okamžite v objeme až 11 litrov. Pokračovať v čítaní

Záruka: 24 mesiacov
Cena s DPH: 751,6 EUR (součástí ceny je odkouření - Karma(1m trubka 60/100 s koncovou hlavicí, koleno 90° a 2x krycí manžeta))

• Nútený odťah: Spaliny ohrievača sú odvádzané do vonkajšieho
prostredia, spaľovací vzduch sa zároveň privádza samostatným potrubím.
• Prevádzka ohrievača je úplne uzavretá od miestnosti a tým aj bezpečná.
• Spustenie pri veľmi nízkom tlaku vody: Tlak vody potrebný ku
spusteniu ohrievača je už 0,02 MPa a tým dostačujúci pre tamer všetky
typy inštalácií.
• Ochrana v prípade straty plameňa: Ohrievač automaticky odpojí
prívod plynu, pokiaľ príde v priebehu prevádzky k náhodnému zhasnutiu
plameňa a tým sa zamedzí jeho úniku.
• Spojená kontrola voda-plyn: Ohrievač vody automaticky zastaví
spaľovanie a odstaví sa z prevádzky, v prípade, že príde k prerušeniu
prívodu vody alebo uzavretiu ventilu vody.
• Ochrana proti pretlaku: V prípade, že je tlak vody príliš vysoký,
bezpečnostný ventil ohrievača vody môže automaticky znížiť tlak, aby sa
zabránilo poškodeniu ohrievača.
• Praktický vyberateľný vodný fi lter: Pre oblasti s horšou kvalitou vody je
možné použiť ľahko vyberateľný vodný fi lter.
• Ľahké a pohodlné nastavenie teploty vody. Automaticky zaistená
stálosť teploty vody. Rozsah nastavenia 35oC – 65oC.
• Zdokonalený uzavretý spaľovací priestor: Využíva plynulú reguláciu
spaľovania za účelom kontroly ideálneho spaľovania s vysokou účinnosťou
využitia energie pre zaistenie bezpečia a úspory energie.
• Funkcia zvuková signalizácia (stlačením tlačítka, prípadnej poruchy)
• Štandardná farba – biela
• Ovládací panel, LED displej
Kontrolka prietoku vody
Kontrolka horenia
Kontrolka chodu ventilátora (odťah spalín)

Prietokové ohrievače sú vyrábané na zemný
plyn.
Ohrievače vody musia inštalovať technici, ktorí
sú pre inštaláciu odborne kvalifi kovaní.

tabulkarozkres