Školenie servisných technikov
V máji sa uskutoční školenie servisných technikov v termínoch:
15.05.2017 – Košice – prihláska
16.05.2017 – Šaľa – prihláska