HARMONOGRAM ŠKOLENÍ KARMA PRE ROK 2016

Dovoľujeme si Vás pozvať na povinné obnovovacie školenie servisných technikov, organizované spoločnosťou Karma Český Brod a.s., zamerané na sortiment vykurovacej techniky Karma.

Školenie servisných technikov sa uskutoční v Košiciach 5.4. 2016 a 6.4.2016 v Šali. Bližšie informácie telefonicky na 0911 952 771 alebo info@karma.sk